Promei


2005 2006 2007 2008 2010 2011
Imaházépítés

“Itt lesz Istennek, az Úrnak a háza”
Az imaházépítés története
2004 2005 2006

 

A kezdetek – 2004

Isten kegyelméből gyülekezetünk az elmúlt évek során fokozatosan kinőtte jelenlegi imaházát. A majd húsz évvel ezelőtt vásárolt ingatlan ma már kicsi az 50 tag, a majd 20 gyermek, az ifjúság és látogatók fogadására. A jövőt illető több évig tartó bizonytalanság akkor ért véget, amikor a városi képviselőtestület 2004. március 25-én úgy döntött, hogy egy 2200 m2-es területet biztosít egy új imaház felépítéséhez. A ráépítési előszerződés megkötése után májusban zártkörű meghívásos pályázat keretében felkértünk három építésztervezőt, hogy részletezett igényeink és az adott feltételek alapján készítsék el az épület látványtervét az előzetes tervezői koncepcióval együtt.

A pályázatra benyújtott három terv értékelésére és a további munkák összefogására építési bizottságot hoztunk létre, amely célként jelölte meg az épületkomplexum szakaszos megépíthetőségét. Az építési tervek elbírálását szakvélemények is segítették. Gyülekezetünk tagsága megvitatta az építési bizottság javaslatát, és az előzetesen meghatározott szempontrendszer alapján kiválasztotta a legmegfelelőbb tervkoncepciót.

A gyülekezet októberi tanácskozását nyitottá tettük az érdeklődők számára is, és munkatársaival együtt meghívtuk a kiválasztott épület tervezőjét, Dankó Zsófiát is. Az építészek számítógépes vetítéssel mutatták be a terveket: így követhettük végig az új imaház kétszintes épületének tájolását, a területen való elhelyezését, tagozódását és kapcsolatát a díszkerttel és a játszóudvarral. A képeken a tömeg-tér arányok, a cserépfedés és a burkolt falak nyújtotta egyszerű formák is megjelentek. Az épület karakterét a lépcsőházi funkcióval bíró torony adja meg. A 150 + 50 férőhelyes nagyterem és a négy kiscsoportos bibliaköri terem, a 100 m2-es lelkipásztor-lakás és a vendégszoba, valamint a kiszolgáló helyiségek (baba-mama szoba, konyha, öltözők, iroda, stb.) szerves egységben fogják a gyülekezeti működést biztosítani.

Október 31-én, gyülekezeti hálaadónapunkon, a délelőtti istentisztelet után együtt vonultunk ki a leendő imaház helyére, ahol közös imában kértük Istenünk támogatását az erőnk feletti feladathoz. Lelkipásztorunk, Szirtes András az 1Krónika 22:1,18a,19 igeversekkel emlékezett Dávidra, a templomtervezőre, akivel együtt most mi is elmondhattuk, hogy “itt lesz Istennek, az Úrnak a háza”. Ezután a gyermekek kövekből szimbolikus oltárt építettek annak jeleként, hogy az új templom a mai gyermekek istenkeresésének is otthona lesz.

Folytatás...

Ami fontos lehet...
2004 ©   powered by SiteSet