Promei


2005 2006 2007 2008 2010 2011
2005

         


A semmiből épület emelkedik ki

A téli hónapok a tervek pontosításával teltek. Az építési engedély iránti kérelmet végül március elején adtuk be, de akkor még nem gondoltuk, hogy arra pecsét majd csak június közepére kerül. Az eljárás során sokféle problémával kellett szembenéznünk.

Kiderült, hogy a terület a régészeti lelőhelyek közé tartozik, s ezért a munkák megkezdése előtt fel kell tárni, van-e valamilyen “kincs” a földben. Nem sokkal ezelőtt a közelben lévő nagyáruház építkezése is azért állt hónapokig, mert szarmata sírokat találtak. Ijedtségünk csak növekedett, amikor megtudtuk, hogy a régészeti munkálatokkal kapcsolatos minden költség a beruházót, azaz minket terhel. A megoldást végül is az jelentette, hogy a közelben lévő kutak és a vízbázis miatt a Vízművek nem járult hozzá a nagymértékű földmunkához – így később a régész csak azt ellenőrizte, amit a markoló a földből kiemelt.

Ami az előző dologban segített, az ugyanakkor másutt nehézséget jelentett: a vízbázis védelme miatt különleges előírások vonatkoznak a területre. Emiatt zárt felszínű parkolót építhetünk csak, ahonnan a szennyeződött csapadékvizet csak megfelelő tisztítás után vezethetjük tovább.

Voltak még kisebb nehézségeink a közműcsatlakozásokkal is: úgy tudtuk például, hogy nincs bent a telken a szennyvízcsatorna, de éppen a legjobbkor derült ki, hogy a hiányosak azok a közműtérképek, amelyeket kaptunk.

Végül várnunk kellett még néhány hetet a engedély legépelésére (!) és az aláírásra is. A három hónapnyi izgalom és várakozás után örömmel adtunk hálát Isten támogatásáért, és azonnal hozzá is láttunk volna a kivitelezéshez…

Erre azonban csak a nyár közepén kerülhetett sor, miután elkészült az alapozási terv: az új imaház mintegy 60 db több mint kétméteres beton “cölöpön” (szaknyelven kútalap) fog állni. Az alapozást az augusztusi nagy esők nehezítették, de végül is szeptember 4-én sor kerülhetett az ünnepélyes alapkőletételre. A fölfelé tekintés és az öröm napja volt, s újult erővel és bizalommal folytathattuk a munkát.

         

A szerkezetkész épület kivitelezésével vállalkozót bíztunk meg, ránk csak bizonyos szervezési munkák és az anyagbeszerzés hárult. Ez utóbbi magunkra vállalása jelentős költségcsökkentést jelentett. Az alapozás után ősszel először az imaház és a közösségi szárny, illetve a szolgálati lakás földszinti falazata készült el. Novemberben erre födém került, majd a tetőszint falazásával, a torony és a lépcsőház betonozásával folytatódott a munka. Így Karácsony előttre szépen kirajzolódtak az épület körvonalai, és érzékelhetővé váltak az egyes részek méretei. Átéltük, hogyan elevenednek meg a tervrajz papírra vetett vonalai, és lélekben már ott láttuk magunkat az új imaházban mint egy-egy istentisztelet résztvevőit.

Ami fontos lehet...
2004 ©   powered by SiteSet